Vilkår for appen Sykle til VM

Hei, og velkommen til appen Sykle til VM!

Sykle til VM er en norskutviklet app som lar brukerne konkurrere om premier som kan vinnes ved at brukerne er heldige når de har funnet frem til riktig GPS-lokasjon.

Appen Sykle til VM er helt gratis å bruke.

Før du laster ned appen må du lese og godta appens Brukervilkår og appens Personvernerklæring. Dette er de viktigste tingene:

 • Mobilapplikasjonen Sykle til VM (appen) er tilgjengelig for nedlasting fra Apples App Store og Google Play Store til smarttelefoner med henholdsvis iOS- og Android-operativsystem.

 • Du må være minst 15 år for å være en registrert bruker av appen.

 • Du må registrere deg (epostadresse, bostedsadresse, navn, alder og aktivitetsnivå).

 • For konkurranser som avholdes i forbindelse med Sykle til VM frem til og med 24. september 2017, gjelder egne konkurransevilkår. Du må være minst 18 år for å vinne bil.

 • Vi vil bare behandle personopplysningene dine for å levere deg tjenestene beskrevet i Appen. Etter siste konkurransene er avsluttet 24. september 2017, vil dine personopplysninger vi har lagret bli anonymisert.

 • De personopplysninger du gir fra deg ved registrering og bruk av appen vil bare sendes til Transportøkonomisk institutt. Dataene som samles inn i appen vil bare bli brukt av TØ til offentlige forskningsformål, uten noen form for kommersiell utnyttelse.

 • Spørreundersøkelse: E-postadressen din vil bli brukt av Transportøkonomisk institutt for å opprette kontakt for deltakelse i en spørreundersøkelse. Den tekniske registreringen av svarene på spørreskjemaundersøkelsen foretas av MI Pro (www.mipro.net). Transportøkonomisk institutt får utlevert data fra MI Pro uten tilknytning til IP-adressene til dem som svarer. Rapporten fra undersøkelsen vil bare inneholde data for grupper slik at enkeltpersoner ikke kan identifiseres. Dette prosjektet avsluttes 31.12.2018, og da vil alle dine personopplysninger formidlet til Transportøkonomisk institutt også bli anonymisert. De anonymiserte dataene vil bli lagret videre og brukt til forskningsformål, uten noen form for kommersiell utnyttelse.

Brukervilkår for appen Sykle til VM

1.Om appen Sykle til VM

Sportif AS (heretter Leverandøren), Bergen 2017 AS, Norges Cycleforbund og TV2 AS har sammen med Transportøkonomisk institutt utviklet et folkehelseprosjekt som går ut på å bidra til økt fysisk aktivitet blant befolkningen i Norge ved å få flere til å bruke sykkel til trening og transport. Dette prosjektet kalles «Sykle til VM».

Som del av dette prosjektet er mobilapplikasjonen Sykle til VM («Appen») utviklet av Sportif AS (heretter Leverandøren). Appen er en underholdende mobilapplikasjon som er basert på en jakt etter GPS punkter, poeng og premier.

Leverandøren har alle immaterielle rettigheter til Appen. Disse generelle vilkårene (heretter Brukeravtalen) regulerer vilkårene for bruk av applikasjonen mellom deg som bruker av Appen og Leverandøren.

Disse vilkårene gjelder i tillegg til eventuelle brukervilkår til nåværende eller fremtidige tilleggstjenester i Appen. Leverandøren kan til enhver tid oppdatere Appen og implementere ny funksjonalitet som blir kommunisert til deg som bruker via Appen.

2.Lisens (bruksrett)

Ved nedlasting av Appen og aksept av denne Brukeravtalen gis du en gratis, personlig, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-overførbar lisens til å bruke Appen i nåværende og fremtidige versjoner i henhold til denne Brukeravtalen.

Du kan ikke kopiere, modifisere, distribuere eller selge noen del av programvaren eller tjenestene som leveres av Leverandøren ut over det som er følger av Brukeravtalen eller annen skriftlig avtale med Leverandøren. Ved nedlasting av Appen og registrering som bruker av Appen anses du for å ha akseptert disse vilkårene.

3.Bruk av Sykle til VM

Med mindre annet er fastsatt er Appen bare tilgjengelig for personer som er bosatt i Norge og er over 15 år. Ved å ta i bruk denne Appen innestår du for at du er over 15 år.

Appen leveres som den er («as is») uten noen garantier for oppetid, funksjonalitet eller support, heller ikke fra tjenester levert av tredjeparter i tilknytning til Appen. Leverandøren har ikke ansvar for kvaliteten eller validiteten av noe innhold som presenteres i applikasjonen, på sykletilvm.no eller websider det lenkes til eller i tilhørende dokumentasjon.

Du er selv ansvarlig for bruken av Appen og er forpliktet til å bruke Appen med tilknyttede tjenester kun til det formål som følger av Brukeravtalen og innenfor begrensninger i gjeldende lov eller spesielle vilkår oppgitt for særskilte tjenester som du bruker.

Enhver form for juks eller forsøk på juks i konkurranser som avholdes i forbindelse med Appen vil anses som vesentlig mislighold av Brukeravtalen, og vil kunne gi grunnlag for politianmeldelse og/eller sivilrettslige erstatningskrav. Som juks anses blant annet hardware- eller software-omgåelse av enhetens innebyggede GPS-/lokasjonssystemer.

Bruk av Appen er ikke tillatt på enheter som er «rootet» (Android), «jailbreaket» (iOS), eller hvor normale sikkerhetsmekanismer i operativsystemet har blitt endret eller fjernet ved hjelp av omgåelse av tekniske sikkerhetssystemer fra leverandøren av den aktuelle enhet.

For konkurranser som avholdes i forbindelse med Sykle til VM, gjelder egne konkurransevilkår som er tilgjengelige via Appen eller nettstedet sykletilvm.no.

4.Bruk av personopplysninger

Ved bruk av Appen vil brukere bli bedt om å oppgi enkelte opplysninger om seg selv, herunder epostadresse, bostedsadresse, navn, alder, aktivitetsnivå. Appen vil også samle transport-/lokasjonsdata fra brukerne kontinuerlig så lenge Sykle til VM er åpen på mobiltelefonen.

Ved bruk av Appen samtykker du som bruker at nevnte opplysninger om deg samles og behandles til to formål:

 1. Bruk av opplysningene i den art og utstrekning det er nødvendig for at Leverandøren skal kunne levere deg Appen med oppgitt funksjonalitet. Dette inkluderer overføring til og behandling av opplysningene til Braathe Gruppen AS, som er Leverandørens driftsleverandør og databehandler.

 2. Overføring av personopplysninger til Transportøkonomisk institutt for forskning på sykkel og helse, herunder evaluering av effekt på folkehelsen av tiltak tilsvarende Sykle til VM og eventuelle gunstige sideeffekter av store mesterskap. Opplysningene vil bli analysert og brukt i rapporter fra Transportøkonomisk institutt.

 3. E-postadressen din vil bli brukt av Transportøkonomisk institutt for å opprette kontakt for deltakelse i en spørreundersøkelse. Den tekniske registreringen av svarene på spørreskjemaundersøkelsen foretas av MI Pro (www.mipro.net). Transportøkonomisk institutt får utlevert data fra MI Pro uten tilknytning til IP-adressene til dem som svarer. Rapporten fra undersøkelsen vil bare inneholde data for grupper slik at enkeltpersoner ikke kan identifiseres. Dette prosjektet avsluttes 31.12.2018, og da vil alle dine personopplysninger formidlet til Transportøkonomisk institutt også bli anonymisert. De anonymiserte dataene vil bli lagret videre og brukt til forskningsformål, uten noen form for kommersiell utnyttelse.

 4. Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn ved å sende epost til hbs@toi.no. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Dersom du har spørsmål til studien, spørreundersøkelsen eller hvordan Transportøkonomisk institutt vil behandle personopplysningene, ta kontakt med prosjektleder Hanne Beate Sundfør (hbs@toi.no) ved Transportøkonomisk institutt.

Leverandører garanterer at innsamlede personopplysninger aldri vil bli brukt til andre formål eller i annen utstrekning enn det som er uttrykkelig beskrevet i denne Brukeravtalen og Leverandørens personvernerklæring. Leverandøren vil aldri selge eller gi bort personopplysninger til andre tredjeparter enn de som eksplisitt er omtalt i Brukeravtalen eller Personvernerklæringen.

Det er kun autorisert personell hos Leverandøren, Braathe Gruppen AS (heretter Braathe) og Transportøkonomisk institutt (heretter TØI) som vil få tilgang til opplysningene som samles inn. Leverandøren har databehandleravtale med Braathe som bare gis rett til å behandle dine personopplysninger for å oppfylle denne Brukeravtalen og for å sende opplysninger generert via Appen til TØI.

Alle personopplysninger Leverandøren har om deg vil bli anonymisert 1. oktober 2017.

Alle personopplysninger TØI har om deg vil bli anonymisert 31. desember 2018.

Brukere som ønsker at opplysninger om seg selv skal slettes eller endres eller har spørsmål vedrørende bruk av personopplysninger eller Appen, kan gjøre dette ved å sende epost til Guri Brekke på adressen guri.brekke@bergen2017.no.

5.Endring og terminering av Brukeravtalen

Leverandøren har rett til å endre vilkårene i Brukeravtalen. Ved endringer av en vesentlig betydning skal Leverandøren varsle deg via SMS eller e-post minst 30 dager før endringen trer i kraft. Om du ikke ønsker å godta vilkårene etter endring, kan du si opp Brukeravtalen med øyeblikkelig virkning ved å opphøre bruk og sletting av Appen. Dersom du senere tar i bruk Appen igjen, anses dette som ny aksept av Brukeravtalen.

Vesentlige brudd på Brukeravtalen gir Leverandøren rett til å terminere Brukeravtalen med umiddelbar virkning. Ved terminering fra Leverandørens side må din bruk av Appen stanse med umiddelbar virkning, og Leverandøren har rett til å stenge din tilgang.

Du kan selv terminere denne Brukeravtalen med umiddelbar virkning ved å sende epost til Guri Brekke på adressen guri.brekke@bergen2017.no. Ved slik terminering garanterer Leverandøren å slette alle eventuelle opplysninger tilknyttet deg og dette avtaleforholdet innen rimelig tid og senest i henhold til gjeldende lovkrav.

Du må sende epost til Transportøkonomisk institutt på adressen hbs@toi.no dersom du også vil terminere Transportøkonomisk institutts rett til å bruke dine personopplysninger som angitt.

6.Ansvarsfraskrivelse

Mobilapplikasjonen Sykle til VM er tilgjengelig for nedlasting fra Apples App Store og Google Play Store til smarttelefoner med henholdsvis iOS- og Android-operativsystem.

Verken Sykle til VM, Leverandøren, Norges Cycleforbund, Bergen 2017 AS, TV 2 ASA eller Transportøkonomisk institutt er på noen måte tilknyttet Apple Inc. («Apple») eller Google Inc. («Google»). All bruk av Sykle til VM skal være i overensstemmelse til de enhver tid gjeldende vilkår for bruk av mobilapplikasjoner som gjøre tilgjengelig fra Apples App Store og Google Play Store og for bruk av iOS- og Android-operativstystem.

Verken Apple eller Google har noe ansvar tilknyttet leveransen eller driften av Appen Sykle til VM eller konkurranser som avholdes i forbindelse med Sykle til VM.

Leverandøren fraskrives ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av Appen eller premier vunnet gjennom konkurranser tilgjengelig via Appen.

7.Lovvalg og tvisteløsning

Brukervilkårene skal reguleres og tolkes i samsvar med til enhver tid gjeldende norsk rett. Tvister skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Oslo tingrett avtales som vedtatt verneting.

Personvernerklæring for Sykle til VM

1.Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvilke opplysninger som samles inn ved registrering og bruk av mobilapplikasjonen Sykle til VM («Appen») og bruk av nettstedet www.sykletilvm.no («Nettstedet»). Appen og Nettstedet er heretter samlet omtalt som «Tjenestene».

Tjenestene er levert av Sportif AS (heretter «Leverandøren»). Leverandørens daglige leder er behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven.

2.Bruk av personopplysninger

Ved bruk av Tjenestene vil brukere bli bedt om å oppgi enkelte opplysninger om seg selv, herunder epostadresse, bostedsadresse, navn, alder, aktivitetsnivå. Tjenestene vil også samle transport-/lokasjonsdata fra brukerne.

Ved bruk av Appen vil brukere bli bedt om å oppgi enkelte opplysninger om seg selv, herunder epostadresse, bostedsadresse, navn, alder, aktivitetsnivå. Appen vil også samle transport-/lokasjonsdata fra brukerne kontinuerlig så lenge Sykle til VM er åpen på mobiltelefonen.

Ved bruk av Appen samtykker du som bruker at nevnte opplysninger om deg samles og behandles til to formål:

 1. Bruk av opplysningene i den art og utstrekning det er nødvendig for at Leverandøren skal kunne levere deg Appen med oppgitt funksjonalitet. Dette inkluderer overføring til og behandling av opplysningene til Braathe Gruppen AS, som er Leverandørens driftsleverandør og databehandler. Leverandøren vil ikke bruke personopplysningene til noen kommersielle formål.

 2. Overføring av personopplysninger til Transportøkonomisk institutt, Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning (heretter «TØI») for forskning på sykkel og helse, herunder evaluering av effekt på folkehelsen av tiltak tilsvarende Sykle til VM og eventuelle gunstige sideeffekter av store mesterskap. Opplysningene vil bli analysert og brukt i rapporter fra TØI.

 3. E-postadressen din vil bli brukt av TØI for å opprette kontakt for deltakelse i en spørreundersøkelse. Den tekniske registreringen av svarene på spørreskjemaundersøkelsen foretas av MI Pro (www.mipro.net). TØI får utlevert data fra MI Pro uten tilknytning til IP-adressene til dem som svarer. Rapporten fra undersøkelsen vil bare inneholde data for grupper slik at enkeltpersoner ikke kan identifiseres. Dette prosjektet avsluttes 31.12.2018, og da vil alle dine personopplysninger formidlet til TØI også bli anonymisert. De anonymiserte dataene vil bli lagret videre og brukt til forskningsformål, uten noen form for kommersiell utnyttelse.

 4. Det er frivillig å delta i studien fra TØI, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn ved å sende epost til hbs@toi.no. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Dersom du har spørsmål til studien eller hvordan Transportøkonomisk institutt vil behandle personopplysningene, ta kontakt med TØIs prosjektleder Hanne Beate Sundfør (hbs@toi.no).

Leverandøren samler i tillegg til overfor nevnte opplysninger inn anonymisert informasjon om besøkende på sykletilvm.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. I tillegg vil skoleversjonen av Sykle til VM være tilgjengelig via egen innloggingsside på Nettstedet, og her vil lærere registrere seg for å ta i bruk denne delen av Tjenestene. For skoleversjonen av Sykle til VM gjelder det i tillegg egne vilkår for bruk.

3.Garanti

Leverandører garanterer at innsamlede personopplysninger aldri vil bli brukt til andre formål eller i annen utstrekning enn det som er uttrykkelig beskrevet i Brukeravtalen og denne personvernerklæringen.

Leverandøren vil aldri selge eller gi bort personopplysninger til andre tredjeparter enn de som eksplisitt er omtalt i disse vilkårene.

Det er kun autorisert personell hos Leverandøren, Braathe Gruppen AS (heretter Braathe) og TØI som vil få tilgang til opplysningene som samles inn.

Leverandøren har databehandleravtale med Braathe som bare gis rett til å behandle dine personopplysninger for å oppfylle denne Brukeravtalen og for å sende opplysninger generert via Appen til TØI.

Dataene formidlet til TØI vil bli brukt av TØI for å gjøre samfunnsøkonomiske analyser i etterkant, hvor TØI skal gjøre et estimat på sparte helsekroner og redusert miljøutslipp.

Leverandørens samarbeidspartnere Bergen 2017 AS, Norges Cycleforbund og TV2 AS gis ikke tilgang til dine personopplysninger. Heller ikke leverandører av enkeltpremier vil få tilgang til dine personopplysninger, med mindre du oppgir personopplysninger til slike leverandører selv. Merk at leverandører av enkeltpremier kan be om opplysninger om deg som dokumentasjon på at du har vunnet en premie.

Alle personopplysninger Leverandøren har om deg vil bli anonymisert 1. oktober 2017.

Alle personopplysninger TØI har om deg vil bli anonymisert 31. desember 2018.

4.Kontakt

Brukere som ønsker at opplysninger om seg selv skal slettes eller endres eller har spørsmål vedrørende bruk av personopplysninger eller Appen, kan gjøre dette ved å sende epost til Guri Brekke på adressen guri.brekke@bergen2017.no eller eventuelt via Tjenestenes innloggingstjenester.

Brukere som ønsker at opplysninger sendt TØI om seg selv skal endres, slettes eller har andre spørsmål vedrørende TØIs bruk av personopplysninger, må sende epost til TØI på adressen hbs@toi.no. Brukere kan også terminere Transportøkonomisk institutts rett til å bruke dine personopplysninger ved å sende epost til TØI på adressen hbs@toi.no (TØI vil etter terminering bare ha rett til å bruke dine personopplysninger i anonymisert form).

5.Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Leverandøren bruker informasjonskapsler på Nettstedet til å generere brukerstatistikk. Leverandøren vil ikke bruke informasjonskapsler til å kontakte deg eller for å gi deg spesielle tilbud. Ved å besøke www.sykletilvm.no samtykker du til Leverandørens bruk av slike informasjonskapsler.

Konkurranseregler for appen Sykle til VM

1.Om Konkurransereglene

Sportif AS (heretter Leverandøren), Bergen 2017 AS, Norges Cycleforbund og TV2 AS har sammen med Transportøkonomisk institutt utviklet et folkehelseprosjekt som går ut på å bidra til økt fysisk aktivitet blant befolkningen i Norge ved å få flere til å bruke sykkel til trening og transport. Dette prosjektet kalles «Sykle til VM».

Disse generelle vilkårene gjelder for samtlige konkurranser som avholdes i forbindelse med mobilapplikasjonen Sykle til VM («Konkurransene»). Sykle til VM er en underholdende mobilapplikasjon som er basert på en jakt etter GPS punkter, poeng og premier.

Ved nedlasting av mobilapplikasjonen Sykle til VM har du samtykket til disse vilkårene («Konkurransereglene»). Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle vilkårene for bruk av appen Sykle til VM («Brukeravtalen») og eventuelle konkurransespesifikke vilkår eller retningslinjer.

Leverandøren har rett til å endre vilkårene i Konkurransereglene. Ved endringer av en vesentlig betydning skal Leverandøren varsle brukerne i rimelig tid før endringen trer i kraft.

2.Hvem kan delta?

For å delta i Konkurransene må du være minst 15 år og ha fast bopel i Norge. Dersom du er under 15 år, kan du delta med samtykke fra dine foreldre eller verger, men brukerkontoen som benyttes må i slike tilfelle være opprettet av en forelder eller verge. Kun brukere over 15 år eller registrerte foreldre eller verger kan kreve utbetalt eller få overført til seg premier fra Konkurransene.

3.Hvordan delta?

For å delta i Konkurransene må du ha lastet ned mobilapplikasjonen Sykle til VM og opprettet en brukerkonto i henhold til Brukeravtalen. Nærmere beskrivelse av Konkurransene og vilkår for deltakelse vil presenteres i mobilapplikasjonen Sykle til VM eller på nettsiden sykletilvm.no.

Registering og bruk av appen er gratis. Du kan laste ned appen før konkurransene starter. Konkurransene starter 17. april 2017 og varer i 21 uker til 11. september 2017 hvor premiering vil skje senest 24. september 2017.

Brukere som har lastet ned appen innen 8. mai 2017 og som sykler, går eller jogger til minimum ett GPS punkt i uken i snitt, er med i trekningen av hovedpremier som blant annet billetter til Sykkel VM i Bergen og VIP-billetter til finaledagen i Tour de France inkludert reise og opphold.

4.Hvordan vinne premier?

Hvordan foregår jakten? Du finner GPS-punktene i kartet i appen. Det er punkter over hele Norges land. Du kan jakte der du bor eller til steder du reiser. GPS-punktene har grønn, rød, blå og svart farge, hvor grønn skal være enklest å nå, mens svart skal være vanskeligere. Når du kommer frem til et GPS-punkt, kan det være premier der eller ikke. Hvis det er premier, mottar du en kupong på mobilen med informasjon om premien. Hvis det ikke er premie på det GPS-punktet, får du poeng – men du må jakte videre om du vil har flere premier. Det legges ut nye premier hver uke på nye GPS-punkter.

Dersom en konkurranse involverer muligheten til premiering, vil dette fremgå av presentasjonen av den aktuelle konkurransen inne i mobilapplikasjonen Sykle til VM eller på sykletilvm.no. Dersom en konkurranse involverer muligheten til premiering, vil premieringen og vilkårene for premie kunne variere fra konkurranse til konkurranse. Brukere kan vinne premier med å oppfylle de til enhver tid gjeldende vilkårene for premier som presenteres via appen Sykle til VM eller på nettstedet sykletilvm.no. Dersom en premie ikke hentes innen oppgitt frist eller på rett sted, vil ikke annen premie utbetales.

Kun brukere over 15 år eller registrerte foreldre eller verger kan kreve utbetalt eller få overført til seg premier fra Konkurransene. Brukere kan miste retten til premier selv om øvrige vilkår for å vinne premier er oppfylt dersom slike premier ikke kreves utbetalt eller overført innen rimelig tid, basert på Leverandørens eller premieleverandørens skjønn dersom det ikke er oppgitt tidsfrist for å hente premien.

Kun registrerte brukere over 18 år kan vinne toppremien bil som premie. Bilen vil trekkes ut senest 24. september 2017 blant de 21 bilkupongene som har blitt delt ut tidligere i konkurransen.

Leverandøren eller premieleverandøren kan etter eget skjønn kreve at brukere som oppgir å ha krav på premie legitimerer seg med gyldig legitimasjon, som f.eks. pass eller førerkort. For mindre premier som avhentes i butikk som premieleverandør, må appen med vinnerkode vises frem for å motta premien. Etter butikken har utløst vinnerkoden, vil opplysningene slettes fra appen og butikken vil ikke bruke slike personopplysninger videre.

Personer som er ansatt i Sportif AS, TV 2 AS, Norges Cycleforbund, Bergen 2017 AS eller Transportøkonomisk institutt kan delta i Konkurransene, men gis ikke mulighet til å vinne premier. Dette gjelder også for slike personers nærstående slik denne relasjonen er definert i aksjeloven § 1-5.

Leverandøren er ikke ansvarlig for tekniske feil i mobilapplikasjonen Sykle til VM, nettsiden sykletilvm.no eller på operativsystemene som mobilapplikasjonene kjøres på. Leverandøren er ikke forpliktet til å utbetale premier til brukere som ikke oppfyller Konkurransereglene eller vilkår for premier som følge av tekniske feil eller som på grunn av slike feil ikke klarer å godtgjøre at Konkurransereglene eller vilkår for premier er oppfylte.

Brukere er eneansvarlig for etterlevelse av gjeldende lovbestemmelser i forbindelse med Konkurransene og eventuelle premier, herunder rapportering av premier til relevante myndigheter.

Leverandøren er ikke ansvarlig for tap eller skade av premier, og slike premier kan ikke innløses mot kontanter. Leverandøren står til enhver tid fritt til å erstatte annonserte premier med andre premier av samme eller lavere verdi.

5.Juks

Selv om de konkurransespesifikke vilkårene for en eller flere premier er oppfylte, kan Leverandøren etter eget skjønn nekte å utbetale eller overføre premier ved mistanke om juks, forsøk på juks eller brudd på gjeldende brukervilkår eller gjeldende lovgivning.

Enhver form for juks eller forsøk på juks i Konkurransene vil anses som vesentlig mislighold av disse Konkurransereglene, og vil kunne gi grunnlag for politianmeldelse og/eller sivilrettslige erstatningskrav. Som juks anses blant annet hardware- eller software-omgåelse av enhetens innebyggede GPS-/lokasjonssystemer.

Premier gis ikke til brukere med enheter som er «rootet» (Android) eller «jailbreaket» (iOS) eller hvor normale sikkerhetsmekanismer i operativsystemet har blitt endret eller fjernet ved hjelp av omgåelse av tekniske sikkerhetssystemer fra leverandøren av den aktuelle enhet.

6.Personvern og personopplysninger

For informasjon og vilkår vedrørende personvern og personopplysninger, se Brukeravtalen og personvernerklæring på sykletilvm.no.

Eventuelle spørsmål til bruk av personopplysninger eller konkurransen rettes på epost til Guri Brekke på adressen guri.brekke@bergen2017.no.

7.Ansvarsfraskrivelse

Mobilapplikasjonen Sykle til VM er tilgjengelig for nedlasting fra Apples App Store og Google Play Store til smarttelefoner med henholdsvis iOS- og Android-operativsystem.

Verken konkurranser via denne Appen eller Leverandøren, Bergen 2017 AS, TV 2 ASA eller Transportøkonomisk institutt er på noen måte tilknyttet Apple Inc. («Apple») eller Google Inc. («Google»). All bruk av Sykle til VM skal være i overensstemmelse til de enhver tid gjeldende vilkår for bruk av mobilapplikasjoner som gjøre tilgjengelig fra Apples App Store og Google Play Store og for bruk av iOS- og Android-operativsystem.

Verken Apple eller Google har noe ansvar tilknyttet leveransen eller driften av Sykle til VM eller konkurranser som avholdes i forbindelse med Sykle til VM.

Leverandøren fraskrives ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av Appen eller en premie.

8.Lovvalg og tvisteløsning

Brukervilkårene skal reguleres og tolkes i samsvar med til enhver tid gjeldende norsk rett. Tvister skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Oslo tingrett avtales som vedtatt verneting.